Naszym klientom proponujemy rozwiązania indywidualnie dopasowane
do konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego, tak, aby wymierne
rezultaty zalecanych działań potrafiły szybko udowodnić swą przydatność.

Nasza kancelaria zdobyła zaufanie takich firm jak:
loga

W jaki sposób mogę pomóc?

Gwarantuję przeprowadzenie złożonego i często skomplikowanego
procesu inwestycyjnego w sposób sprawny, rzetelny i bezpieczny na
każdym jego etapie.

Mam świadomość istnienia potencjalnych przeszkód, które mogą pojawić
się w trakcie jego realizacji, i potrafię im skutecznie zapobiegać.

 • Obsługa prawna inwestycji

  — przygotowanie umów z pośrednikami nieruchomości, umów deweloperskich, umów z projektantami, generalnymi wykonawcami, wykonawcami branżowymi, najemcami, umów o zarządzanie nieruchomością.

 • Analizy ryzyka prawnego w związku z planowaną inwestycją

  — w tym podejmowania wszelkich działań prawnych w celu ograniczenia negatywnego wpływu inwestycji istniejących bądź planowanych w przyszłości.

 • Analiza stanu prawnego nieruchomości

  — relacje własnościowe, analiza obciążeń ujawnionych w księdze wieczystej, analiza relacji z gestorami mediów, zapisy w planie miejscowym, sytuacja prawna otoczenia potencjalnej inwestycji, udział w negocjacjach z współwłaścicielami oraz właścicielami nieruchomości sąsiednich, uzgodnienia warunków zabudowy w razie braku planu miejscowego, nabycie nieruchomości w drodze licytacji.

 • Obsługa sporów sądowych inwestora

  — spory z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami, bankami, architektami, najemcami oraz obsługa sporów z inwestorem (przed sądami powszechnymi oraz polubownymi).

 • Reprezentowania w postępowaniach administracyjnych

  — w związku z inwestycją przed Wydziałami Architektury, Nadzorem Budowlanym,
  Sądami Administracyjnymi. W sprawach pozwolenia na budowę, wstrzymania i wznowienia robót, legalizacji samowoli budowlanej, postępowania odbiorowego.

Jakich rezultatów możesz oczekiwać po naszej
współpracy? Zobacz, jak pomogłem innym.

Kliknij poniższe przykłady, aby dowiedzieć się więcej.

Przypadek 1
Spłata długu po latach
Nasz klient, wynajmujący powierzchnie biurowe, uzyskał wyrok przeciwko najemcy – spółce z o. o. zalegającej znaczne kwoty z tytułu czynszu. Sąd ogłosił upadłość dłużnika, postępowanie upadłościowe trwało wiele lat i w jego wyniku wierzyciel nie odzyskał ani złotówki. Wystąpiliśmy z powództwem przeciwko prezesowi zarządu dłużnika oraz z wnioskiem o zakazanie prezesowi prowadzenia działalności gospodarczej z powodu zbyt późnego ogłoszenia upadłości.
Dzięki współpracy z byłym syndykiem byliśmy w stanie przedstawić dowody potwierdzające, że ogłoszenie upadłości nastąpiło po terminie, oraz że zarząd spółki dokonywał transferu majątku spółki za granicę. Wobec realnej groźby sądowego orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, prezes zgodził się dobrowolnie spłacić dług wraz z odsetkami za wiele lat.
Przypadek 2
Uzyskanie świadczeń za niemożność zrealizowania umowy
Nasz klient planował inwestycję na atrakcyjnie położonej działce. Przeprowadzenie inwestycji wymagało przełożenia istniejącej infrastruktury przesyłowej. Wobec braku możliwości uzgodnienia akceptowalnych warunków przełożenia sieci przesyłowych w oparciu o zleconą przez nas ekspertyzę, wystąpiliśmy z roszczeniami o zapłatę i uzyskaliśmy w sądach świadczenia w bardzo atrakcyjnej wysokości.
Przypadek 3
Wykrycie ukrytych kosztów inwestycji
Podmiot planujący inwestycję deweloperską zwrócił się z prośbą o dokonanie analizy ryzyka prawnego. Pracę rozpoczęliśmy od analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Następnie dokonaliśmy analizy sytuacji prawnej sąsiednich terenów, planowanych w pobliżu inwestycji, oraz planów inwestycyjnych gestorów mediów.
Dodatkowe dane zmieniły sytuację — uzyskanie informacji o sytuacji geologicznej terenu wykazało konieczność zastosowanie niestandardowych, bardzo kosztownych rozwiązań konstrukcyjnych. Pozwoliło to na dużo precyzyjniejszą kalkulację opłacalności inwestycji.

Jak możemy rozpocząć współpracę?

Najlepsze rezultaty osiągamy wtedy, kiedy dobrze się zrozumiemy.
Dlatego na początku najlepiej jest możliwie dokładnie opisać całą
sprawę. Im więcej szczegółów poznam, tym lepsze rozwiązania
przygotuję na nasze spotkanie.

Materiały można wysłać na adres – biuro@stojek.pl

Wszelkie szczegóły co do rozpoczęcia współpracy
z przyjemnością omówię pod nr tel. +48 608 631 010

608 631 010UWAGA: Odznacz to pole, aby wysłać