Nie ma tu jednego szablonu, ani gotowych recept sprawdzających
się w każdym przypadku. Przydatna jest za to ekspercka wiedza,
i doświadczenie w danej kategorii spraw. To właśnie oferuję.

Przemyślane zarządzanie odpowiedzialnością zarządu za przedsięwzięcia gospodarcze ułatwia podejmowanie właściwych biznesowych decyzji,
poprawia finansowe bezpieczeństwo zarządu oraz uwalnia niepotrzebnie
blokowane zasoby. To obszar działania, w którym nigdy za wiele jest
staranności i przygotowania każdego szczegółu.

Oferuję pomoc prawną w zakresie

 • odpowiedzialności odszkodowawczej
  członków zarządu względem spółki

 • odpowiedzialności odszkodowawczej
  członków zarządu względem wierzycieli spółki

 • odpowiedzialności karno-skarbowej
  członków zarządu za zobowiązania podatkowe

 • odpowiedzialności karnej
  członków zarządu

Jakich rezultatów możesz oczekiwać po naszej
współpracy? Zobacz, jak pomogłem innym.

Kliknij poniższe przykłady, aby dowiedzieć się więcej.

Przypadek 1
Porozumienie z wierzycielami spółki
Nasz klient był członkiem zarządu spółki, która ogłosiła bankructwo. Liczni wierzyciele domagali się od niego zapłaty należności za zobowiązania spółki.

Udało nam się zgromadzić dowody w postaci licznych dokumentów oraz świadków potwierdzające, iż do bankructwa doszło na skutek jednego nieudanego przedsięwzięcia, za które zarząd nie ponosi odpowiedzialności. Nasze argumenty przekonały wierzycieli, aby nie kierowali roszczeń na drogę sądową, co pozwoliło obronić interesy klienta bez angażowania dużych środków finansowych.

Przypadek 2
Skuteczna obrona przeciw pomówieniom
Przeciwko członkowi zarządu dużej spółki został skierowany akt oskarżenia o rzekome pomówienia przez byłego członka zarządu tej spółki. Przeprowadziliśmy kompleksową analizę pracy poprzedniego zarządu oraz ocenę wszystkich wystąpień publicznych naszego klienta. Pozwoliło to na przygotowanie skutecznej obrony, mimo, iż przeciwnik przedstawił świadków pełniących bardzo ważne funkcje publiczne. Po prawomocnym uniewinnieniu naszego klienta, udało się uzyskać od oskarżyciela zwrot kosztów obrony w pełnej wysokości.

Jak możemy rozpocząć współpracę?

Najlepsze rezultaty osiągamy wtedy, kiedy dobrze się zrozumiemy.
Dlatego na początku najlepiej jest możliwie dokładnie opisać całą
sprawę. Im więcej szczegółów poznam, tym lepsze rozwiązania
przygotuję na nasze spotkanie.

Materiały można wysłać na adres – biuro@stojek.pl

Wszelkie szczegóły co do rozpoczęcia współpracy
z przyjemnością omówię pod nr tel. +48 608 631 010

608 631 010UWAGA: Odznacz to pole, aby wysłać