Wywalczenie odszkodowania to zadanie wymagające wiele uwagi
i praktyki w dyskusji z reprezentantami gigantów biznesu (a takimi są na
ogół ubezpieczyciele). Nasza kancelaria udowodniła, że potrafi
skutecznie mierzyć się z podobnymi zadaniami.

Oferujemy doradztwo, analizę przypadku i reprezentację
poszkodowanego w sądzie. Możesz być pewien, że na każdym etapie

starań o odszkodowanie Twoja sprawa znajdzie się pod opieką
doświadczonych specjalistów. Osoba poszkodowana w wypadku ma
prawo oczekiwać odpowiedniej rekompensaty – doskonale to
rozumiemy.

Oferuję pomoc prawną w zakresie

  • dokładnego ustalenia przebiegu zdarzenia

  • ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za naprawienie szkody

  • określenia należnego odszkodowania lub zadośćuczynienia

  • dochodzenia odszkodowań na drodze polubownej
    oraz w postępowaniu sądowym

Jakich rezultatów możesz oczekiwać po naszej
współpracy? Zobacz, jak pomogłem innym.

Kliknij poniższe przykłady, aby dowiedzieć się więcej.

Przypadek 1
Nieodśnieżony chodnik
Nasza Klientka doznała skomplikowanego złamania nogi wskutek upadku na nieodśnieżonym chodniku. Uzyskaliśmy kompletną dokumentację fotograficzną miejsca zdarzenia oraz oświadczenia jego świadków. W oparciu o informacje przekazane przez Klientkę ustaliliśmy dane właściciela działki odpowiedzialnego za utrzymanie chodnika, oraz wystąpiliśmy do niego z roszczeniem.
W ramach zlecenia ustaliliśmy treść i warunki umowy OC ubezpieczenia właściciela gruntu, oraz treść umowy o prowadzenie usług odśnieżania. Dzięki tym dokumentom dokumenty udało się uzyskać na drodze sądowej satysfakcjonujące klientkę odszkodowanie.
Przypadek 2
Odszkodowanie, w walce o utracony głos
Zgłosił się nas klient, który doznał porażenia strun głosowych wskutek zabiegu tarczycy. W oparciu o pozyskaną dokumentację medyczną ustaliliśmy, że zachodzą wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzonego zabiegu. Dodatkowo, zgoda na zabieg operacyjny miała charakter blankietowy, gdyż klientowi przed jej wyrażeniem nie przedstawiono rzetelnego bilansu korzyści i ryzyk z operacji.
W toku postępowania sądowego biegli nie stwierdzili błędów w samym zabiegu, natomiast sąd uznał zgodę za wydaną wadliwie i zasądził zadośćuczynienie w żądanej kwocie.

Jak możemy rozpocząć współpracę?

Opisz swoją sprawę w mailu, przez formularz zgłoszeniowy na
stronie, albo wyślij kopie dokumentów (np. xero) i opis zdarzenia
pocztą.
Pozwoli mi to dobrze przygotować się do rozmowy o sprawie
i ewentualnego spotkania. W ten sposób od razu dowiesz się, czy i w jaki
sposób możemy Ci pomóc.

Dane kontaktowe to:
tel. +48 608 631 010
mail biuro@stojek.pl
gg 24135983

608 631 010UWAGA: Odznacz to pole, aby wysłać